GLOKALISAATIO - MUUSUOMEN UUSI KEINO
Lue tai printtaa e-kirjamme alta
-saat jakaa sitä myös kavereillesi, ole hyvä.
Mukana sivulla myös tietoruudut opettajille ja luennoitsijoille

Maailma keskittyy suurten finanssilaitosten ja monikansallisten yhtiöiden hallitessa varallisuutta ja maailmankauppaa, joka keskittyy yhä harvempien käsiin - vaikka köyhyys ja nälkä samalla vähenee. Euroooppa on menettänyt otteensa digitalisaatiossa kun Yhdysvallat on kaapannut sen suurten toimijoidensa ja urkintakoneistojensa haltuun. Ihmisten osa on jäänyt datakansalaisuuteen suurta maailmankuvaa katsoessa.

Samalla on kuitenkin syntynyt rajusti kasvava lähitalouden ja kokonaan institutionaalisen yhteiskuntarakenteen sivuuttava ”improvisoitunut sosiaalisuus”, internetin kautta toimiva uusi heimoutuminen, jossa ihmiset toimivat omaehtoisuuden ja väliaikaisuuden spontaanilla voimalla. 

Lähitalous vahvistuu kiertotalouden ja jakamisen kautta, se näkyy jo matkailu-, majoitus.- taksipalvelu ja 3D monistuksen kautta. Lähitalous vie maailmaa suuren globalisaatiokehityksen kautta kohti paikallistalouden ja toiminnan vahvistumista tuotantojen palatessa älyn kautta takaisin kotien lähelle.

Tätä globalisaation rinnalle syntyvää uutta paikallisuutta Veli-Antti Savolainen kutsuu ”glokalisaatioksi”.

- Ei tule asettaa glokalisaatiota vastapuoleksi maapalloistumiselle, koska ilman globaalia yhteistoimintaa maailman suuret haasteet eivät ratkea. Glokalisaatio tulisi kokea globalaisaation pienemmäksi kilpailijaksi, uuden talouden Daavidiksi joka haastaa keskittyvää taloutta, kommunikaatiota ja valtaa toteutumaan myös ihmisen mitassa. Sillä jos ihmiskunta menettää läheisyytensä suurille kaupallisille toimijoille seuraa siitä kapina, levottomuuksia ja äärivoimien voitto.

Savolainen haastaa ihmiset näkemään myös työn uudella tavalla osana lähiyhteisön omavastuullista kehittämistä robotisaation ja tekoälyn mullistaessa vanhan työn.

Nyt on lähitekemisen ja uuden paikallisuuden yhteiskehittämisen aika, joka edellyttää uuden osallisuuden vahvistumista kansalaismitassa ja kokonaan uutta, kokonaisuuden näkevää paikallista itsehallintoa -perustuslakimme tärkeimmän ulottuvuuden vahvistumista eikä vain kaiken keskittämistä ja suurentamista. Kuntia voidaan yhdistää. mutta samalla ne tulee sirpaloida ihmiselämän kokoiseen vaikutusulottuvuuteen, Veli-Antti Savolainen sanoo kirjassaan GLOKALISAATIO - paikallisen iso uusi kuva.

Pidätkö teoksesta ja ajankohtaismediasta. Osta kirja tai tue meitä. Kiitos.

Suomen

Tietokirjalijat ry

on tukenut teosta.