1. Kolmas itsenäisyystaistelu alkaa: osallistu kansalaiskirjaan

October 7, 2018

 

 

Kolmas itsenäisyystaistelu alkaa nyt myös näillä sivuilla. Voit lukea, kuunnella tai pikalukea kirjan monimediamuodossa tästä viikottain.   Alkuperäisteos, jonka on kirjoittanut Veli-Antti Savolainen, alkaa siis ilmestyä tässä ja myöhemmin paperilla.

Tämä on myös teos jota tehdään yhdessä.

 

Voit jakaa sen lukuoikeuksia myös kavereillesi Facebookin, Twitterin ja sähköpostin kautta kunkin luvun lopussa olevien some-painikkeiden avulla. Ilahduta heitä. Kiitos.

 

Idea on tämä:

 

1. Teos on monimedia.  alkuperäisteos julkaistaan luvuttain "jatkokertomuksena" tässä viikottain, viimeisin teksti löytyy ensimmäisinä etusivulta sitten muut luvut allekkain lukulogiikan vuoksi kun vierität "Pala kerrallaan"-sivua alaspäin.

 

2. Kunkin luvun yhteydessä julkaistaan tiivistelmä ja lisätietoa tietokuvina, slideina.

 

3. Tämä on siis interaktiivinen; kaksisuuntainen teos. Voit kommentoida nimelläsi tekstiä joidenkin lukujen lopussa olevilla keskustelupalstoilla ja Foorumeissa. Niitä on tällä sivustolla ja erillisen sivuston ITSENÄISET SANOMAT - KANSALAISMEDIAMME sivustolla. Kussakin pääteemassa on kiistakirjoitusten vastaväittäjän puheenvuoro ja kansalaiskeskustelu, joiden perusteella valmistuu KOLMAS ITSENÄISYYSTAISTELU KANSALAISTIETOKIRJA. Keskustelu alkaa Juhannuksen jälkeen.

 

4.Tämän sivun lopussa on sisällysluettelo julkaisun pääteemoista.

 

5. Tämä julkaisu on samalla kansalaismedian ja "crowdcreation"-tiedon, joukkoistamisen multimediatutkimus ja kokeilu - kuinka jokamiehen tuotantolaitteilla ja ilmaisohjelmilla voidaan tuottaa monimuoto- ja monikanava julkaisu yleisön ulottuville ja osallistamiseksi.

 

6. Koko kirjan perinteisessä muodossa saa SYKSYLLÄ 2017 kirjakaupasta ja kirjastoista. Täältä löytyy  sähköinen mallinnos e-kirjana - katso valikosta.

 

7. Erillisillä kansalaismedia ITSENÄISET SANOMAT-  ajankohtais- ja keskustelusivuilla teoksen "mediassa" pysytte aina tärkeiden asioiden ajan tasalla tuoreiden erikoisjuttujen avulla. Siellä keskusteluyhteisö Forumissa syntyy myös kansalaiskirjaversio Kolmannesta itsenäisyystaistelusta.

 

8. Kolmas itsenäisyystaistelu ilmestyy myös muussa mediassa. Mediakumppaninamme startissa on Hämeenlinnan kaupunkiuutiset, jossa julkastaan Kolmas itsenäisyystaistelu juttuja kaksi kertaa viikossa. Olemme myös radioaalloilla Businessfm.fi k

taajuudella 89,7. 

 

NYT kerromme mikä "taistelu" tämä on  ja  sanomme saatesanat.  Kirja alkaa.

 

Ole hyvä, lue, katso ja kuuntele, ota osaa Kolmanteen itsenäisyystaisteluun

 

 

Tervetuloa.

 

Sivun lopussa sisällön esittely, pääteemojen luettelo.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIRJA ALKAA: 

 

KOLMAS ITSENÄISYYSTAISTELU

- mitä se tarkoittaa?

 

 

 

 

   Kuuntele teksti äänikirjasta näköradiosta.

Tai lue se tästä:

 

Filosofi Aristoteles opetti: ”hallitsijan ja hallitun tulee oppia eri asioita mutta kansalaisen on osattava ne molemmat ja oltava niistä molemmissa osallinen.”


Ensimmäinen itsenäisyystaistelumme, alkoi 1800-luvulla Venäjän keisarivaltaa ja aristokratiaa vastaan. Se vahvistui kansalaisoppositiona sortovuosien suurlakossa 1904 jatkuen aina veljessodan katkeraan päättymiseen 1918.
Kansallinen itsenäisyys voitettiin, kansallinen yhtenäisyys hävittiin.

Toinen itsenäisyystaistelu alkoi Talvisodan pakkasissa 1939, taiteilu jatkui aina Janajevin juntan kaatumiseen saakka vuonna 1991. Taisteluja hävittiin, mutta kansallinen konsensus, joka johti ennen kokemattomaan hyvinvointiin, voitettiin.
Katse sai kääntyä eri ilmansuuntaan, länteen,

Kolmas itsenäisyystaistelu alkoi kun uusi järjestelmä alkoikin pian muistuttaa kylmän sodan hävinnyttä suunnitelmataloutta. Talous oli lännenkin yhteiskunnissa nyt kaikki.

Suomeenkin tuotu talousoppi korostaa yksilön vapautta, mutta välineellistää hänet vain tuotantotekijäksi osoittaen sinulle vain paikan kuluttajana ja hallinnan kohteena. Ihmisten väliset suhteet, suhde luontoon ja yhteisöihinsä näyttäytyy merkityksettömänä ihmisyydelle.

Muiden tehtävä on vain turvata yhden prosentin taloudellinen hyöty, etuoikeus ja sukupolvien aikana yhteisesti hankitun julkisen omaisuuden otto "markkinoille." Uusliberaali homo economicus ei toimi yhteisön yhteisistä tavoitteista, vain omistaan, asettuu vain omaan ei toisten asemaan.

Meistä, kansalaisista on tullut - huomaamattamme – taas hallinnan kohteita, joilla on yhä vähemmän omaa osallisuutta yhteiskuntaamme.

Uusi alistaminen on toteutunut uuden aristokratian eduksi tulonjaossa, vastakkainasetteluna, yhtenä totuutena, kansalaisten velkaantumisena, maanosakartelleina, megayhtiöiden varjotaloutena, kansalaisvakoiluna ja kaikkinaisena mieleen vaikuttamisena - muistuttaenkin itse yht´äkkiä sitä neuvostomallia, jota vastaan on vasta käyty voitettu kylmä sota.

 

Ei ollut enää kyse kansakuntien, vaan myös ihmisen itsenäisyydestä ja itsehallinnosta.

 

 

 

 ESIMERKKEJÄ KIRJAN MYÖHEMPIEN LUKUJEN TIETORUUDUISTA

KLIKKAA KUVAA:

 

 

 

 

 

Saatesanat: äänikirja ja teksti

SAATESANAT kirjaan. Kuuntele näköradiosta äänikirjaa,

teoksen voi nauttia monella eri tavalla.

 

Sata vuotta maailman historiassa on vartti oman elämämme saatossa.

 

Se on kuitenkin kolmen sukupolven vaikutusaika, veljesvihan ja itsenäisyyssukupolven, sota- & rakentajapolven, suurten ikäluokkien sosiaalitoimien ja oraalla olevan maapalloisen kohtalon polven ja teknologian muuttaman sukupolven hetki ihmiskunnan elämän kiertokulussa.

Suomen sataan vuoteen osuu maailman historian suurin muutos. Maailman sodat. Naisen astuminen vaikuttajaksi yhteiskuntiin. Kolonialismin muodon muutos rotusorrosta taloudelliseksi herruudeksi.

Imperiumit ovat nousseet ja menneet: on nähty Kiinan lasku ja uusi nousu. Brittiläisen imperiumin haihtuminen. Neuvostoliiton kaatuminen samaan suuntaan historiansa kanssa Venäjäksi.

Vuosisadan aikana on koettu kulutusyhteiskunnan synty, kommunismin nousu ja tuho. Amerikan aika. On nähty kapitalismin momentum ja syntyneen impulssin rappeutuminen.

 

Olemme todistaneet teknologian vallankumouksen ja väestön räjähdyksen kolminkertaiseksi, näemme joka päivä miten ilmasto muuttuu.

Silti suljemme omasta tieto   isuudestamme, että elämme yli luonnon varojen. Koneet ihmiskäden jatkeena ovat kehittyneet automaatioksi ja automaatio älykkääksi digitalisaatioksi ja robotiikaksi.

Huomisen työ on jotain ihan muuta. Näemme jo, että olemme uusien kansainvaellusten aatossa.

 

Edessämme on ensi kertaa uhka maailmanlopusta ihmisen tekojen kautta. Sodat kiihtyvät ja lisääntyvät, niiden luonne on muuttunut manipulaatiotaisteluksi, ulkoisten voimien sisällissodiksi ja siviilitappamiseksi sotilaiden säästyessä, seurauksena ovat taas kansainvaellukset turvaan ja toivoon. Raakuus lisääntyy ei ole väliä puolella, demokratiaa puolustetaan viattomien murhilla ja oman lennokin oikeudella. Vastakkainasettelu ja vihapuhe vahvistuu vaikka maailman piti globalisaatiossa yhdentyä.

 

Ihmiskunta on mennyt suurimman haasteensa edessä lukkoon, se ei saa tuhoisaa kehitystä poikki. Olemme joutuneet monien kielteisten kehitysten kierteeseen.

Vallalla on negatiivinen hypersykli - huonojen asioiden monistuva kierre.

 

Se pitää kumota vastaliikkeellä.

 

Kohtaamme kuitenkin myös ennennäkemättömän uuden ihmisten yhteyden: maapalloistumisen ilman ajan ja paikan rajoitetta tietoverkoissa. Siinä on mahdollisuus myös hyvän kierteeseen.

Koskaan ennen ihmiskunnalla ei ole ollut tällaisia työvälineitä tehdä, itse kukin hyviä tekoja, saman vertaisten ja ihan erilaisten ihmisten yhteistöitä paikasta rajoittumatta.

 

Talous on aina ollut kaiken keskellä, nyt se on kaikki. Siinä ihmisen asema on taas palannut alamaiseksi, hallinnan kohteeksi. On taas tullut historiassa kovin moneen kertaan koettu ahneuden aika. Omaisuuksien kaappaukseen kuuluu nytkin panem et circenses, leivällä ojentaminen ja sirkushuvilla tyynnyttäminen, tyhjän päiväistyminen.

 

Suomi kohtaa sadannen vuotensa itsenäisenä, mutta taloudellisesti lamassa, yhä enemmän jakaantuneena.

 

Suuria ongelmia riittää - suuremmista on kuitenkin aiemmin selvitty. Ratkaisut ovat vielä omissa käsissämme. Suomen tulevaisuutta voi pohjimmiltaan horjuttaa vain se, että ajaudutaan ulkoa tulevaan ohjaukseen.

 

Vuoden 2014-17 tapahtumat Syyriassa ja vielä lähempänä Ukrainassa ja siitä johtuva vastakkainasettelun psykoosi kertoi kuinka herkässä liipasinsormet edelleen ovat. Kuinka nopeasti propaganda- ja kauppasodat kiihtyvät ja kuinka pian taas sanottiin jos et ole Meidän kanssamme olet meitä vastaan.

 

Meidän tulee olla toki ”vahva ja luova osa” läntistä ”arvoyhteisöä”, mutta samalla nähdä kaikkien arvoyhteisöjen läpi; ymmärtää, että on arvoja, mutta myös arvoista puhumista omaan pussiin.

Pienen maan rooliksi ja Suomen asemaksi historia on antanut mahdollisuuden yrittää sopivissa tilaisuuksissa auttaa liittoutumia purkamaan keskinäiseen törmäämiseen perustuvaa, historian aina toistuvaa liikettä.

Me nousemme ylös itsenäisen Suomen juhlassa kunnioittaen kolmen sukupolven veriuhria, rakennustyötä ja kiittäen saamastamme hyvinvoinnista.

Sukupolvinen historiallinen tahto on ollut jättää parempaa jälkeläisille, seuraavalle polvelle. Se on luonnonjärjestyksen mukainen filosofia, elämän kiertokulun koko idea.

 

Meidän aikamme luulee, että onnemme on mammoniallista kasvua, rakastamme tavaraa, mutta tavara ei rakasta takaisin, se masentaa kulkutautina.

 

Yksikään Suomen sukupolvi ei ennen ollut niin vaativan ja kohtalokkaan päätöksen äärellä kuin satavuotias kansakunta nyt osana maapallon yhteistä kohtalonhetkeä. Meidän pitäisi luopua onneksemme hyväosaisuudestamme ja antaa mahdollisuus muille hyvinvoinnin rajan yli, mutta myös huvinvointimme sisällä, jonka esi-isämme ovat vasta meille hankkineet. Ei ole kyse hyvinvointivaltiosta eikä saavutetusta edusta vaan koko ihmiskunnan kohtalosta.

 

Valkoiselle ihmiselle luopuminen on ainoa tapa kuitata yli rajain mennyt velkaosuutensa ylivelkaisen, yli luonnollisen eletyn maailman varoista ja vastuista.

On siis synnytettävä hyvien asioiden kierre, hyvän hypersykli.

Tehtävää ei voi ylhäistää yhteiskuntien hyväosaiselle eliitille.

Se on oma asiamme.

 

Toinen vaihtoehto on uskoa unholan talousoppiin: laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même - eli ”antaa asioiden mennä omaa rataansa, maailmakin pyörii itsekseen”.

 

Miksi uskot siihen mihin uskot?

 

 

JATKUU: paluu vaikkoon jossa luvut numerojärjestyksessä - klik

 

_____________________________________________________________________

 

 

KIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

PÄÄTEEMAT:

 

1. OSA

PAMFLETTI eli kiistakirjoitukset

 

 

 

Valta

 • Kansallisvaltion asema globalisaatiossa

 • Vallan siirto – kansalaisesta hallinnan kohde, vastademokratia ja hallittujen kansalaisoppositio

 • Rahan valta, talousopit, ahne tuho

 • Ei ole yhtä taloustiedettä vaan monta oppia

 • Kadotettu tietoyhteiskunta ja älytalouden mahdollisuudet

 

Tie länteen ja plutarkiaa plutokratiassa

 • Suomi on lähes aina kuulunut unioneihin

 • Lännen sankarit, Lipponen, Väyrynen, Vanhanen, Katainen-Stubb, Soini, talousyritysjohtajat ja ennustajaeukot

 • Suurimman hölmön teoria Suomessa

 

Ahneuden aika eli suuri puhallus

 • Maailman talouden valtiaat, finanssisaatio ja velka

 • Harmaa talous ja banksterismi

 • Eikö veroja voisi muka nostaa, vakauttamisen pettävä suo

 • Keskitämme kun lokaali lähitalous tulee.

 • Maatalous ja terveys esimerkkeinä

 • Kun kapitalismi muuttui neuvostotaloudeksi

 • Joukkojen 100-vuotinen huijaushistoria 1913 - elämme ahneuden jatkumoa

 • Kasvun ideologia, pakolaiset ja vasemmisto vaientuminen

 

2. Toinen tie

Ihmisen asema

 

 • Kukaan ei ole kotoisin mistään. Metropolismi vs glokalisaatio.

 • Kansalaisten Euroopasta tuli eliitin liittovaltio. Ihmisen ja pienen kansan osa euroliitossa.

 • Euroopan valtapeli ja salajuonet

 • Muuttunut idea Suomesta liittyy uusliberalismiin

 • Vapaasta pudotuksesta re-regulaatioon, vakaaseen markkinatalouteen, ekoismiin ja vihreään luovaan tuhoon

 • Kansalaisoppositio: kansalaisuuden uusi malli panee hanttiin uutta hyvää tehden

 

2. OSA

VÄITÖS KIRJA

 - parempia vahtoehtoja ja ratkaisuja hakemassa

 

Asemat Euroopassa

 • Eurooppa-aate, piilotettu agenda ja todellisuus, työn loppu, pankkien paratiisi

 • Kansan vaelluksesta kansainvaellukseen - voittoa tuovat mamut

 

Me ja maailma

 • Kiina suuren valtakunnan ehdotus Euroopalle

 • Afrikka, heidän me ja meidän minä

 • Yhdysvallat, kuulumme Eurooppaan kopioimme Amerikkaa

 • Venäjä. Aina paikallaan.

 

Maailman parantaminen

 • Huomisen asialista.

 • Suuressa kuvassa näkyy...

 • Mitä pitäisi tehdä?

 • Digitalisaatio ja älytalous,

 • lähitalous & glokalisaatio

 • ekoismi,

 • vakaa markkinatalous,

 • vihreä luova tuho,

 • kansalaisoppositio ja hypersykli,

 • Riskianalyysi

 • Perustelut

 

Synteeesi

 • Kolmas itsenäisyystaistelu ahnetta tuhoa vastaan: läheltä kauas - from local to global. Vapaasta markkinataloudesta vakaaseen markkinatalouteen,

 • Kolmas itsenäisyystaistelu hyväksyy ihmisarvon - dignity, ekologisen periaatteen ja yhteisöllisyyden peruskirjakseen. Egoismista siirrytään ekoismiin.

 • Kolmas itsenäisyystaistelu on valinta liberalismien ja vapauksien välillä.

 • Kolmas itsenäisyystaistelu on lähitaistelua ihmisen asemasta taloudessa ja kansalaisuudessa.

 • Kolmas itsenäisyystaistelu on on kulttuuria monimuotoisuuden puolesta yhdenmukaistamista vastaan.

 • Kolmannessa itsenäisyystaistelussa päämäärä on hyvien asioiden kierre: huominen on tänään, katse on kaukana...

 Kuuntele äänikirjaa - katso näköradiota.
 

jatkuu...

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Suomen

Tietokirjalijat ry

on tukenut teosta.

Pidätkö teoksesta ja ajankohtaismediasta. Osta kirja tai tue meitä. Kiitos.

© 2017 by Innokit. Proudly created with Wix.com

Lisää kumppanimedioissa