• Admin

+500 työpaikkaa synnytetään; HALUATKO ELÄKKEELTÄ TÖIHIN?

Päivitetty: 21. lokak. 2021Asia esitellään Eläkeliiton liittokokouksessa Tampereella tiistaina 24.8, ja televisiossa Kolmas elämä ohjelmassa lokakuusta alkaen.
Tulevan talvikauden aikana hankitaan töitä sellaisille eläkeläisille, jotka haluvat vapaaehtloisesti hommiin. Luvassa on webinaareja, televisio-ohjelmia, työtilaisuuksia, lehtijuttuja, tietoiskuja ja kirja.
Jättihanke vapaaehtoisesta työnteosta + 65 vuotiaille on jo alkanut. Asialla ovat Eläkeliitto, Suomen Yrittäjät, Takuusäätiö ja Kolmas elämä mediat.


Kampanjassa edistetään eläkeikäisten vapaaehtoista työllistymistä. Yritämme junailla 500 uutta työpaikkaayrityksiin näin aluksi.


Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 alun kuukausina piilotyöttömiä oli 65–70-vuotiaista 4,5 prosenttia, kun heitä kaikkien työikäisten joukossa oli 2,6 prosenttia.

Tämän perusteella ainakin 30 000 eläkeläistä kaipaa töitä.


Ti­las­tot 2020 vuo­del­ta osoit­ta­vat, että van­huuse­lä­ke­ha­ke­muk­set vä­he­ni­vät elo­kuus­ta vuo­den lop­puun reip­paas­ti. Osan ha­ke­mus­ten vä­he­ne­mi­ses­tä se­lit­tä­nee ko­ro­na­pan­de­mian tuoma epä­var­muus.

Vuo­si­tu­han­nen alus­ta läh­tien kes­ki­mää­räi­nen eläk­keel­le­siir­ty­mi­si­kä on nous­sut kolme vuot­ta. Ta­voit­tee­na on, että vuo­teen 2025 tul­taes­sa hyvä ke­hi­tys jat­kui­si ja työ­eläk­keel­le siir­ryt­täi­siin kes­ki­mää­rin 62,4 vuo­den iässä.

Yli 65-vuotiasta. vakinaisessa työsuhteessa on 130 000 henkeä jalisäksi noin 20 000 eläkeikäistä työskentelee yrittäjinä.


Tasavallan Presidentti on 72-vuotias, kansanedustajista 16 prosenttia on 61–74-vuotiaita ja viime kunnallisvaaleissa läpi menneistä ehdokkaista vajaa 14 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Lisäksi yli 65-vuotiaat hoitavat suurta kirjoa muita luottamustehtäviä.Voit työskennellä vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluat.
Verohelpotuksia tulossa

Samalla sinulle kertyy uutta eläkettä, kunnes täytät 68 vuotta. Voit työskennellä tätä pidempäänkin, mutta uutta eläkettä ei enää kerry. 68 vuotta täytettyäsi palkastasi ei peritä enää eläkemaksuja.


Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Eläkeläiset tekevät työtä ensisijaisesti omista lähtökohdistaan silloin, kun se heille itselleen sopii. He tuuraavat jo työmarkkinoille tekemällä sijaisuuksia, tilapäistöitä ja tehtäviä, joita nuoremmat eivät ole innokkaita tekemään.


Monet sairaalat, päiväkodit ja kaupat olisivat suurissa vaikeuksissa, jos ne eivät saisi eläkeläisiä näihin töihin. Työhaluisia eläkeläisiä on kuitenkin vielä enemmän.. Piilotyöttömiä on eniten nuorten ja ikääntyneiden joukossa.


TIETOA PALUUSTA TÖIHIN:

Palkansaajien eläkeaikeet ovat siirtyneet Suomessa liki kaksi vuotta myöhemmäksi kymmenessä vuodessa.

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan joka kolmas palkansaaja Suomessa aikoo jäädä eläkkeelle 65-vuotiaana. Joka viides taas suunnittelee eläkkeelle jäämistä aikaisintaan 66-vuotiaana. Tutkimukseen osallistuneista työssäkäyvistä joka kolmas aikoo jäädä eläkkeelle 65-vuotiaana. Joka viides taas suunnittelee eläkkeelle jäämistä aikaisintaan 66-vuotiaana.

Erityisesti miesten, ylempien toimi- henkilöiden ja yksin asuvien aikeet jatkaa työssä muita pidempään ovat tulleet esiin useissa muissakin tutkimuksissa eläkeiän nousun myötä.


Myöhemmin eläkkeelle aikovien ryhmään kuuluivat muita useammin miehet, kor- keasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt ja työkykynsä hyväksi kokevat. Myös ne, joil- la ei ollut puolisoa ja jotka pitivät ansiotyötä erittäin tärkeänä, suunnittelivat jäävän- sä eläkkeelle myöhemmin. Sen sijaan ne, joille vapaa-ajan harrastukset olivat erittäin tärkeitä, aikoivat harvemmin jatkaa työssä pidempään.SUURIN OSA VOISI JATKAA TÖISSÄ - OMIN EHDOIN

Osa-aikainen tai projektiluontoinen työ kiinnostaa useita, sillä eläkkeellä halutaan nauttia myös ansaitusta vapaa-ajasta ja tehdä töitä itselle sopivina ajankohtina. Senioreiden osaamista hyödyntämällä on mahdollista auttaa yrityksiä menestymään. Senioriammattilaisten vankkaa osaamista voidaan käyttää myös työelämään vasta totuttelevien nuorten sparraajana ja tukena... Työelämän muutoksen pitäisi seurata ihmisen luonnollisia vanhenemisen muutoksia eikä toisinpäin.


Olemme iän puolesta oikeutettuja eläkkeeseen - mutta edelleen varsin työkykyisiä.

Vanhat-ikäääntyneet-seniorit ovat voimavara sillä ikärakenteen muutoksesta seuraa myös myönteisiä mahdollisuuksia.

Puhe elätettävistä ja huollettavista, taakasta, eläkekulupommeista antaa sukupolvien keskinäisistä suhteista väärän ja yksipuolisen kuvan.

Vanhentunut kuva vanhuudesta korostaa sukupolvien välisiä nokkimisjärjestyksiä ja luo ristiriitoja ilman perustetta. Kansantalouden kannalta on tietysti tärkeää kuinka paljon kolmannen elämän ihmisiä on; miten he käyttäytyvät markkinoilla ja millainen on heidän asemansa toisaalta tulonsiirtojen saajina ja julkisten palvelujen käyttäjinä ja toisaalta veronmaksajina. Ihmisen toimintakyky onkin tulevaisuudessa ikää määrittävämpi tekijä.

Työelämää vaivaava ikäsyrjintä, laskee yhteiskunnan tuottavuutta.

Puolet 60–64-vuotiaista työttömistä (12,5 prosenttia kaikista työttömistä vuonna 2019) oli pitkäaikaistyöttömiä, ja tilanne oli lähes sama kaikilla koulutusasteilla.


Tutkijat Päivi Topo ja Jyrki Jyrkämä ovat tutkineet iäkkäitä vahvistamassa yhteiskunnan voimavaroja ja löytäneet mielenkiintoisia tietoja saavutetuista hyödyistä.


Kansantalouden tilinpidossa jaetaan väestö kahtia ’tuottaviin’ 18–64-vuotiaisiin ja ”muihin”, kun tarkastellaan niin sanottua huoltosuhdetta. Tämä tarkastelutapa jättää näkyvistä iäkkäiden ihmisten panoksen yhteiskuntaan eikä sille ole vakiintuneita arviointimalleja.

Ei ihmistä pidä puristaa elämän mehusta, jotta se sopisi paremmin työelämään. On helpompi muuttaa työelämää kuin ihmisen vanhenemista.

Jos töihin halutaan vapaaehtoisesti takaisin niinkuin moni ilmoittaa ja joidenkin olisi pakko leipänsä eteen tehdä, on työteon oltava vapaaehtoista ja työpaikan tunnelman, ilmapiirin tunnelmaltaan "kiva" ja hyväksyvä koska sitähän ei pahalla aikaan saada.

2 024 katselukertaa
Näyttökuva 2021-6-4 kello 19.36_edited.jpg

LIITY

KOLMAS ELÄMÄ  POSTITUSLISTALLE

TILAA UUTISKIRJE NIIN TIEDÄT kun uutta ilmestyy

KOLMAS  ELÄMÄ kirjan kansi
FACEBOOKISSA:
Näyttökuva 2021-2-11 kello 11.04.13.png
Näyttökuva 2020-10-5 kello 15.16.32.png
   Keskustele, kommentoi, debatoi, ota osaa!                             
Viimeisimmät