• Admin

Eläkeikäsi on elämäsi pisin jakso nykyään: TIEKARTTA NUOREMMILLE ROHKEAAN VANHUUTEEN


Vanhat vuodet ovat yhteiskunnalle ja ihmiselle uusi paremman oman elämän parempi mahdollisuus. Silti vain runsas neljännes 29 prosenttia valmistautuu eläkkeelle jäämiseen.


Oletko miettinyt omaa eläkeikääsi; mitä teet silloin, kuinka päiväsi täyttyvät kun aikaa on enemmän kuin koskaan?


Eläkkeelle jääminen on suuri murros elämässä - olisi parempi valmistautua ja varautua siihen hyvissä ajoin.

On uusia mahdollisuuksia mutta on opeteltava myös luopuminen; mitä on poisluovutus ja poisantaminen.

Tai mitä työ uudella tavalla toteutuvana vapaaehtoisena mahdollisuutena. Mitä iloa vanhoista päivistä voi olla?

Kaksi saavutettua lisävuosikymmentä on etu jota kannattaa käyttää viisaasti.UUSI BONUS


William Sadlerin mukaan tarvitaan ”uusi malli” ymmärtää sitä bonusta, ylimääräistä 25–30 vuotta, jonka ihmiset ovat saaneet lisää elämäänsä alhaisen kuolleisuuden kehittyneissä maissa. Sadlerille kolmas ikä on uuden kasvun, uudistumisen ja positiivisen kolmannen iän identiteetin vaihe jossa luodaan tarkoituksellisemman elämän sisältö itse.


Kolmas elämä tarkoittaa uutta kuvaa, mutta myös uutta asennetta vanhenemiseen. Kolmannessa elämässä ihmiselo ei pääty enää heti eläkeiässä kuoleman odotusvuosiin,vaan aitoon elämiseen osana yhteisöä ja vanhuuden kulttuurisenrikkauden ja oman hyödyllisyyden ymmärtämiseen.


Kuolema tulee kun on tullakseen, keskimäärin myöhemmin kuin aiemmin.KUN STATUS LASKEE


Elämästäsi katoaa el'kkeellä toki vanha status: työpaikka, työyhteisötyötoverit, työmatkat, työterveyspalvelut ja työpaikkaruokailu; pomona menetät edustustilin ja työsuhdeauton ja -asunnon. Tervemenoa asema ja aseman antama arvovalta, tuoli, jolla olet istunut ja jota on kumarrettu.


Pitää valita suhtautumistapa, onko elämän lasi puolityhjä vai puolitäysi.


Kolmas elämä antaa tilalle päivässä 10 tuntia lisää aikaa.

Ystäväpiirit, sosiaaliset suhteet ja herruuden omaan aikaan.

Sinulle syntyykin aivan toisenlainen uusi status: arvoasetelma.

Saat tottua kokemaan alentuvat asenteet. Tunnet olevasi yhä hyvässä kunnossa, mutta sinut asetetaan vanhaksi.

Uusi identiteetti on että, +65-vuotiaat ovat median valokeilassa vain ongelmien kautta, vaikka he ansaitsevat

muutakin kuin ongelmaroolin.


Kiva juttu on, että kulut vähenevät: vaatteet, työliikenne…Mutta on opittava kokonaan uusi elämän hallintameininki.

Ei elämä mihinkään työelämä-nuoruusvaiheen aikapyykkiin kaadu, vaan jatkuu usein kuten ennenkin eri

sisältöjä painottaen.


Suomessa sanotaan olevan kunnioitusvajetta. Nykyaikamme ei arvosta viisautta, vaan osaamisen nuoruutta

ja tehokkuutta ihannoivassa, mutta levottomassa kulttuurissamme.


Kolmannen elämän samoin kuin vanhenemisen käsitteisiin kohdistuu myös kovaa kritiikkiä. Yksi keskeinen kritiikin aihe on, että näillä käsitteillä ja ideologioilla syyllistetään niitä vanhoja ihmisiä, joilla ei ole edellytyksiä niiden aktiiivielämän mukaiseen toimintaan.


Onko kysymys vain muodikkaasta vanhenemispuheesta, joka on epätodellista ja jopa pinnallista?

Peter Laslett on määritellyt kolmannen elämän, kolmannen iän syntymiselle väestöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ehtoja. Kolmas elämä edellyttää, että kotimaassa eletään oikeasti pitkän iän oloissa. On siis saavutettu korkea elinajan odotteen pituus.


Kolmannen elämän mahdollistavia kotimaatekijöitä ovat seuraavat:


a) että jokaisella yli 25-vuotiaalla kansalaisella on mahdollisuus saavuttaa 70 vuoden ikä ja

b) että neljännes yli 25-vuotiaasta väestöstä on yli 60-vuotiaita ja

c) että väestöstä vähintään 10 % on yli 65-vuotiaita.


Suomessa nämä ehdot täyttyivät vasta 1970-luvulla (Tikka 1991).


Nykyisinkin vain alhaisen kuolleisuuden maat voivat saavuttaa nämä väestölliset kriteerit. Kolmannen iän syntyminen todelliseksi kansakunnan tasolla edellyttää myös tiettyä elintasoa maassa, kansallisvarallisuutta ja sen oikeudenmukaista jakoa sekä ikääntyvän henkilökohtaisia voimavaroja ja pääomia.

Kolmas elämä mahdollisuutena edellyttää myös yhteiskunnallisia instituutioita kuten eläkejärjestelmiä, elinikäisiä koulutusmahdollisuuksia…Oletko vanhana rohkea?

Kolmannen elämän nykyvanhuksia ajatellen on pari vuosikymmentä sitten kehitetty rohkean (courageous aging) vanhenemisen käsite, joka viittaa ikääntyviin ihmisiin, joilla on päämäärä, näkymä ja

halu ottaa riskejä. Rohkeaa vanhenemista verrataan vuorelle kiipeämiseen.


Rohkeasti vanheneva on alati kehittyvä yksilö, joka kohtaa erilaisia haasteita kaikissa elämänvaiheissa. Terry

Tirriton mukaan kaikkein vanhimmistakin vanhenevat rohkeasti ne, jotka elävät nykyisyydessä, koska he kykenevät olemaan sinut myös tulevaisuuden kanssa-


Rohkeasti vanhenevan tunnuspiirre on myös, että uskoo siihen, että huominen on jo tänään.

2 026 katselukertaa