• Admin

ETK: KUMMA PIKATAPA NAUTTIA ELÄKETTÄ JOHTUU VÄÄRÄSTÄ KÄSITYKSESTÄ

"

Veli-Antti Savolainen:Suomalaiset arvioivat omaa elinaikaansa vanhempiensa eliniän perusteella.

Henkilöt, joiden samaa sukupuolta oleva vanhempi on kuollut nuorempana, hakevat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 61-vuotiaana muita aktiivisemmin," toteaa asiasta tutkimuksen tehnyt Eläketurvakeskuksen eli ETK:n ekonomisti Satu Nivalainen.


Vuoden 2017 eläkeuudistuksen tuoma osittainen varhennettu vanhuuseläke on mahdollinen 61 vuotta täyttäville. ETK:n aiemman kyselyn mukaan yleisin syy eläkkeen hakemiseen on epävarmuus tulevaisuudesta ja eliniästä. Tuoreen tutkimuksen tulokset vahvistavat tätä havaintoa.


Miesten odotettu elinikä on naisia lyhyempi, ja he myös hakevat osittaista vanhuuseläkettä aktiivisemmin. ETK:n mukaan vuonna 2019 liki 14 prosenttia 61-vuotiaista miehistä haki osittaista vanhuuseläkettä. Naisilla vastaava osuus oli alle 9 prosenttia.


Tutkija kiittää vastaajia "rationaalisiksi" kun he tekevät johtopääätöksiä omasta isätään ja varhaistavat elläkesaantiaan sen mukaan.


Elinajanodote on kuitenkin noussut. seitsenkymppisten elinaikana pari-kolmekymmenellä vuodella siitsä mitä se oli syntyessämme ja oli vanhemmillmme.

70 vuotta sitten, vuosina 1950-54 vastasyntyneen elinajanodote oli 63 vuotta pojille ja 69 vuotta tytöille. Toteutumassa olevat keskimääräiset eliniät ovat 74 vuotta pojille ja 82 vuotta tytöille. Puolet pojista on elämässä yli 80-vuotiaaksi ja puolet tytöistä yli 87-vuotiaaksi


Professri Tapani Valkonen kirjoitti jo vuonna 2004: elintason nousun ja lääketieteen kehityksen ansiosta elinajanodote on pidentynyt toisen maailmansodan jälkeen noin 20 vuodella koko maailmassa; myös Suomessa. Tämän myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan useimmissa maissa myös tulevina vuosikymmeninä.


Vuoden 2002 elinajanodote oli Suomessa miehillä 74,9 vuotta ja naisilla 81,5 vuotta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ennustetta , että esimerkiksi vuonna 2002 syntyneet poikalapset eläisivät keskimäärin noin 75-vuotiaiksi, sillä elinajanodote on vain tietyn ajanjakson kuolleisuuden mittaluku, ei tulevaisuutta koskeva ennuste. Se, kuinka vanhoiksi vuonna 2002 syntyneet suomalaiset keskimäärin elävät, saadaan lopullisesti selville vasta 2100-luvulla.


Tilastokeskuksen mukaan elinajanodote terminä tuntuisi viittaavan odotettuun elinikään. Näin ei kuitenkaan yleensä ole. Esimerkiksi teollistuneissa maissa toisen maailmansodan jälkeen syntyneet elävät lähes poikkeuksetta pidempään kuin mitä syntymähetken elinajanodote antaa odottaa. Tilastollinen elinajanodote on siis hypoteettinen kuolleisuuden indeksi, joka kertoo, kuinka pitkään kohortti keskimäärin eläisi, jos kuolleisuus ei muuttuisi.

Esimeriksi vuosina 1975-77 syntyneiden ikäryhmäin eli kohorttien odotettu eliniän mediaani on 86 vuotta pojille ja 91 vuotta tytöille. Luvut ovat reilusti toistakymmentä vuotta korkeampia kuin mitä heidön syntymähetken elinajanodotteensa antavat ymmärtää, ja myös useita vuosia kohortin keskimääräistä elinikää korkeampia.


Kohortin ennustettu jäljellä oleva elinikä 60 vuoden iässä ja sen vuoden kuolleisuuteen perustuva elinajanodote jolloin kohortti saavuttaa 60 vuoden iän

KUVIO TilastokeskusJos tulevaisuus on menneisyyden kaltainen eikä yllätä negatiivisesti, 1970-luvulla syntyneistä pojista yli puolet elää vähintään 85-vuotaaksi ja tytöistä yli puolet vähintään 90-vuotiaaksi.

Kymmenes 1970-luvulla syntyneistä pojista ja viidennes tytöistä elää vähintään 100-vuotiaaksi, ja myöhemmistä kohorteista vielä useampi.

Pitkän eliniän varjona seuraa kuitenkin taloudellisia haasteita. Jos työelämästä poistumisessa ei tapahdu suuria muutoksia, monet viime vuosisadalla syntyneet tulevat saamaan eläkettä 40 vuotta. Ilmeinen taloudellinen rasite kasvaa vielä suuremmaksi, kun ottaa huomioon, että pitkää ikää kasaantuu suhteellisesti enemmän hyvätuloisille, joilla on myös parhaat eläkkeet.


Älä siis erehdy laskemaan vanhempiesi iän perusteella itsellesi lyhyttä elämää suurella eläkkeellä, voi käydäkin niin, että elät niin pitkään, että rahat loppuvat.
2 136 katselukertaa
Näyttökuva 2021-6-4 kello 19.36_edited.jpg

LIITY

KOLMAS ELÄMÄ  POSTITUSLISTALLE

TILAA UUTISKIRJE NIIN TIEDÄT kun uutta ilmestyy

KOLMAS  ELÄMÄ kirjan kansi
FACEBOOKISSA:
Näyttökuva 2021-2-11 kello 11.04.13.png
Näyttökuva 2020-10-5 kello 15.16.32.png
   Keskustele, kommentoi, debatoi, ota osaa!                             
Viimeisimmät