• Admin

IKÄRASISMIA FATAALIA MIELIPIDETTÄ KYSYTTÄESSÄ

Kun valittavana on isänmaan kohtalo kannattaa asiat tehdä oikein. "Gallupdemokratiamme"ei oikein pelaa.

Suomalaisista 68 prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyttä, selviää MTV:n teettämästä kyselystä. Tulos saatiin kun kaksi miljoonaa suomalaista oli kirjattu kyselyn ulkopuolelle.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yli viideltä tuhannelta vielä elossa olevalta sotiemme veteraaneilta ei kysytä mielipidettä kun Natoon mennään.

68 prosenttia suomalaisista…Ja ”suomalaisia” ovat 18-64 - vuotiaat! Noin miljoona suomalaista aikuista ei siis kuulu ”suomalaisiin”- kirjoitti Facebookissa vuosikymmenet ikääntymistä tutkinut Tampereen Yliopiston emeriitta professori Marja Jylhä, 68.


Asia selviää MTV:n Corefiner Oy:llä teettämästä kyselystä, jonka aineisto kerättiin 6.-11. huhtikuuta välisenä aikana. Corefinerillä on oma suomalaisia kuluttajia edustava 5000 henkilön verkkopaneeli. MTV uutisille,se siis ylläpitää verkkopaneelia uutistuotantoa varten.


Huonolle huomiolle on jäänyt, että natomielipide ei koskekaan kahta miljoonaa asianosasta, edelliset sodat käynyttä ja sen varjossa elänyttä suurten ikäluokkien sukupolvea eikä liioin tulevissa mahdollisessti tykinruuaksi joutuvia, siis yli 64-vuotiaita ja alle 18-vuotiaita, joiden elämänkohtaloista päätetään.


Mielipidemittauksilla on paljon vaikutusta koko yhteiskuntaan, sen kehittämiseen ja päätöksen tekoon. Suomessa tehdään paljon mielipidemittauksia erilaisista asioista useiden eri tutkimuslaitosten toimesta.


Asian tärkeys piilee siinä, että aiemmin natoasiassa pyhästi vannottu kansanäänestys vaikuta kovin viisaalta käyttää kansan kuulemisessa nyt sattuneesta syystä.


Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että mielipidetiedustelut ovat ikärasistisia. Niissä ei kysytä ikääntyneidenkantaa yli 80-vuotiaat ovat suljettu ulos otannasta ja nyt jo yli 64-vuotiaat.

Tähän voidaan todeta, että itse natoasialle tapahtuu vahinkoa koska vanhathan näyttävät samojen tutkimusten mukaan olevan vielä muita innokaammin natomenoisia.


Suomessa mielipidetiedustelut ovat ikärasistisia. Nuorten miesten osa on kuolla sodassa, siitä heiltä ei koskaan ole pyydetty mielipidettä - tykinruualla ei ole ääntä.

Edes mielipidetutkimuksissa olisi nyt syytä kysyä koko kansan ääntä koska asia uhkaa koko kansaa kuten näemme raa´alla tavalla Ukrainassa.

Lopputulos - kansan natokanta - ei tästä muutu. Mutta kansan yhteisö voittaisi ja jälkipuhe rauhoittusi.

Eikä muuta tarvittaisi kuin otannan laajentaminen.

MTV;n teettämässä tutkimuksessaastaajat olivat sukupuolen ja asuinpaikan suhteen otos vain 18-64 vuotiaista suomalaisista.


MIKSI? Mielipidetutkimus perustuu yleensä monipuoliseen ja edustavaan otokseen, valintaan eli ”otantaan” kansasta. Nykyään niiden otannassa ei ole lainkaan yli 80-vuotiaita, sillä ikäyläraja on vedetty 79 ikävuoteen.


Suomessa elää kuitenkin entistä terveempinä noin 275 000 yli 80-vuotiasta henkilöä. Se on noin 5,5 prosenttia koko väestöstä.


Yli 80-vuotiaita on esimerkiksi enemmän, kuin suomenruotsalaisia kutka saavat äänensä kuuluviin kun yli 80-vuotiaiden ääntä ei haluta kuulla lainkaan.


Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli kaikkiaan 1 049 057 alle 18-vuotiasta.

65 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2019 lopussa 1 231 274.


VETERAANIT.

Kelan tilasto rintamalisän saajista vuoden 2021 alussa kertoi että veteraaneja oli keskuudessamme vielä 5886. Miehiä näistä on 2752, naisia 3134. Nuorimmat veteraaneista olivat 86-vuotiaita, veteraanitunnuksen saaneiden joukossa on sotatoimialueilla evakuointitehtävissä nuorina tyttöinä toimineita sekä esimerkiksi lähetteinä palvelleita sotilaspoikia. Heitä ei otokseen ole otettu.

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 874 314 vähintään 70 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Suomalaisista 5,1 prosenttia oli 2016 täyttänyt 80 vuotta eli runsaat neljännnesmiljoona, määrä kasvaa kovaa vauhtia. Määrä on kasvanut 275 000:n nykyään koronakuolemista huolimatta: noin 2500 yli 89-vuotiastahan kulkutauti on vienyt.

Viisivuotisjaksolla 2025-2029 yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa valtakunnallisesti noin 120 tuhannella. Yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana koko maassa noin 50 prosentilla.


Entäpä muut Nato-tutkimukset?

1. Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely toteutettiin internetpaneelissa 9.–11.3.2022.Kyselyyn vastasi 1378 vastaajaa. Otos edustaa Suomen äänestysikäistä väestöä (18 vuotta täyttäneet).


2. Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely toteutettiin internetpaneelissa 23.2–25.2.2022. Kyselyyn vastasi 1382 18–80-vuotiasta vastaajaa.


3. Aiemman MTV Uutisten teettämän kyselyn toteutti Taloustutkimus tammikuun toisen ja kolmannen viikon aikana.Kysely tehtiin 13.–21.1.2022. Siihen haastateltiin puhelimitse 1005 satunnaisotoksella valittua henkilöä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyn toteutti Taloustutkimus.


4.Kantar TNS toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Forum -internetpaneelissa 28.–30.3.2022. Vastaajien kokonaismäärä on 1080. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18–79-vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.


Kansan mielipide Natosta ei tästä muutu, mutta kaikkien osallisuus on varma valtti.


VELI-ANTTISAVOLAINEN, 73.

1 920 katselukertaa
Näyttökuva 2021-6-4 kello 19.36_edited.jpg

LIITY

KOLMAS ELÄMÄ  POSTITUSLISTALLE

TILAA UUTISKIRJE NIIN TIEDÄT kun uutta ilmestyy

KOLMAS  ELÄMÄ kirjan kansi
FACEBOOKISSA:
Näyttökuva 2021-2-11 kello 11.04.13.png
Näyttökuva 2020-10-5 kello 15.16.32.png
   Keskustele, kommentoi, debatoi, ota osaa!                             
Viimeisimmät