• Admin

”IKÄRASISMI” - onko sitä Suomessa - onko Sinulla omia kokemuksia ikäsyrjinnästä?

Päivitetty: 19. tammik.
Ikä on hyvä, mutta ei ainoa, esimerkki tyypillisistä syrjintäperusteista, joita ilmenee monimallisen syrjinnän tapauksissa.

Ikäsyrjintä on yleisin työelämässä esiintyvän syrjinnän muoto. Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikäsyrjinnän Suomessa, se on siis rikos.

Joka viides suomalainen kertoo kokeneensa ikärasismia työurallaan. 90 prosenttia ei kerro siitä kenellekään.

Lainsäädäntö on ihan toimiva, mutta suurin ongelma on se, että ilmoituskynnys on korkea ja syrjintä jää piiloon.Kaikkien työkykyisten ja osaavien pitäisi päästä töihin. Se on koko yhteiskunnan etu ja jokaisen työnantajan, työntekijän ja kansalaisen etu.Syrjinnän kielto koskee kaikenikäisten syrjintää eli kuka tahansa voisi tulla syrjityksi iän vuoksi. Syrijintä koskee siis myös nuoria.

Rodullinen, seksuaalinen ja sukupuoleen liittyvä syrjintä, tuomitaan ankarasti aivan kuten pitääkin, mutta vanhoja saa kutsua höppäniksi ja iäkkäitä työntekijöitä irtisanoa yt-neuvottelujen ensimmäisessä aallossa ilman sen kummempia seurauksia.

EK:n vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan vajaa viidennes työikäisistä suomalaisista on kokenut ikään perustuvaa syrjintää työnantajan taholta työtä hakiessaan. Työsuhteen aikana sitä on kokenut 12 prosenttia, ja työsuhdetta lopetettaessa kuusi prosenttia suomalaisista.


Vanhemmat työntekijät kohtaavat liian usein myös ikään liittyvää vinoilua ja jopa painostamista ja vähättelyä.

Syrjintä on asenteellista ja piilevää. Se näkyy piilosyrjintänä niin sanattomina kuin sanallisina viesteinä. Työtoveria ei moikata, hänen kanssaan ei lähdetä lounaalle.

Iästä saatetaan huomautella suoraan tai epäsuorasti. Vanha saatetaan sulkea ryhmän ulkopuolelle.

Suomalaisessa työelämässä ikäsyrjintä on yleisempää kuin muualla Pohjoismaissa.

Ikäsyrjintä ei koske vain vanhempia työntekijöitä vaan myös nuoria.

Siitä kärsivät erityisesti nuoret synnytysiässä olevat naiset ja ikääntyneemmät työntekijät.


Miehiä syrjitään työpaikoilla huomattavasti naisia harvemmin.

Jopa kouluttaminen loppuu ennen aikojaan.

Ikääntyneet eivät pääse koulutuksiin, sillä työnantajan mukaan heitä ei enää kannata kouluttaa. Asenne tarkoittaa esimerkiksi, että ikääntynyt ei muka ”opi enää uutta tekniikkaa.” Alle 75-vuotiasta kuitenkin 80 prosenttia on ”digilukutaitoisia,”


Kaikki yhteiskunnassa esiintyvä syrjintä ei johdu ennakkoluuloista; ikään perustuvan syrjinnän taustalla voivat olla myös taloudelliset syyt.

Ikääntyneillä työntekijöillä on usein korkeammat palkat ja työnantajan ratkaisuihin vaikuttaa pelko, että ikääntyneet työntekijät olisivat nuoria useammin ja pidempiä aikoja sairaslomalla.

Rekrytoitaessa työvoimaa eläkkeeltä tämä ongelmakin poistuu.
Ikäjohtaminen, eli eri-ikäisten hyvä johtaminen, on avainasemassa ikäystävällisen työelämän rakentamisessa.

Ikäjohtamisen haasteena on tunnistaa ja hyödyntää eri sukupolvien työelämäodotukset ja -mahdollisuudet. Akava Worksin vajaa vuosi sitten tekemän kyselyn mukaan työelämässä syrjintää kokevat erityisesti pitkään työelämässä olleet naiset.


Viisi kuudesta Suomen Ekonomien kyselyn vastaajasta piti syksyllä 2020 ikäsyrjintää suomalaisen työelämän ongelmana. Kyselyyn vastasi 1 800 yli 55-vuotiasta ekonomia ja 141 yritystä.

Kyselyyn osallistuneista joka neljäs oli kokenut ikäsyrjintää. Kyselyyn vastanneista työttömistä työnhakijoista ikään perustuvaa syrjintää kertoi kokeneensa neljä viidestä.

Työnantajilla on kyselyn mukaan yli 55-vuotiaista työntekijöistään hyvin myönteinen näkemys.
Kontribuutio eli (avustaminen) panoksen antaminen ikääntyneitten merkityksestä pitäisi ymmärtää uudella tavalla.

Viime vuosina on globaalin vanhenemisen tutkimuksen yhteydessä alettu tarkastella myös terveyteen ja ikääntymiseen yhteydessä olevia tekijöitä, joiksi on katsottu mm. ikääntyneitten kontribuutio, panos perheelle, lähiyhteisölle ja yhteiskunnalle laajemminkin.Ikääntyneet taloudellisena taakkana -ajattelun rinnalle on noussut näkemys ikääntyneitten kontribuutioista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi heidän osallistumistaan vapaaehtoistyöhön ja omaishoitoon tai nyt työvoimareservinä rokotukisissa tai osaamisvajeen täyttäjinä.

USA:ssa yli 3 miljoonaan yli 65 -vuotiasta toimii vapaaehtoistyöntekijöinä, terveyteen liittyvissä, poliittisissa ja uskonnollisissa organisaatioissa ja kouluissa. Lisäksi miljoonat ikäihmiset osallistuvat informaaliseen hoitoon yhteisössä.

Ongelma on, ettei näitä kontribuutioita oteta huomioon kansantaloudellisessa kirjanpidossa.

Globaalina esimerkkinä tuodaan esiin Afrikan maissa isoäitien suunnaton merkitys AIDS -orpojen huollossa.


Suomessa vapaaehtoistyö järjestöissä, lastenlasten hoito ja omaishoitajuus sekä 150 000 työtätekevää miljardiluokan panos; konritbuutio.


Tässä on kysymyksessä uudenlainen dikotomia eli kahtiajako: vanhukset taloudellisena taakkana versus ikääntyneiden panokset yhteiskunnassa. (Simo Koskinen)


Kerro oma tarinasi.
Onko Sinulla omia kokemuksia ikäsyrjinnästä?