• Admin

MAAILMAN LOPPU VAI UUSI YHTEISELO? UKRAINAN EVAKOT OVAT KOHTALONTOVEREITAMME

Päivitetty: 9. maalisk.

Suomen eläkeläiset voisivat olla merkittävä apu ukrainalaisten kotiuttamistyössä ja traumojen purkajina ei vain mentoroijina ja ystävätyössä, vaan myös erilaisissa perehdyttämistoimissa työpaikoilla ja yhteisöissä.Sota on syttynyt ja seuraukset syntyneet, nyt pitää siirtyä päivittelystä somessa auttamaan tänne tulevia uhreja.


Suomi kärsi samanlaisia kovia kohtaloita kahteen kertaan kuin Ukrainan evakot, pakolaiset nyt elävät.

400 000 karjalaista joutui pikavaroitusajalla, muutamassa päivässä jättämään rakkaan kotiseutunsa ja kokemaan pelkoa pommien vihuessa Viipurissa, Elisenvaaraassa…


Nyt miljoonat ukranalaiset pakenevat saman vihollisen lasten lasten toteuttaessa 2020-luvun Isä Aurinkoisen verilöylyä jota tarvitaan Venäjän puskurietupiirin varmistamiseksi.


Olemme saamassa nytkin evakkoja, siirtoväkeä idästä suuria määriä. Näyttää siltä, että kahden miljoonan evakon raja joka on ylittynyt, on vasta alkusoittoa. aikamme yhdenkansan vaellukessa. Ukrainalaiset pakolaiset ovat menneet laajan diasporan hoivaan mutta se ei voi jatkua loputtomiin ja Puolan taakkaon liian suuri.On parasta. alkaa tehokkaasti varautua Suomessakin.

Suomen laskennallinen osuus EU:n työjaossa olisi sijoittaa pari prosenttia ukrainalaisista uusiin oloihin Suomeen ajaksi, jonka mittaa emme vielä tiedä seitsemän tuhannen maassa jo entuudestaan olevan ukrainalaisen lisäksi. Tämä tarkoittaa. 20 000-60 000 ihmistä hädässä.

Heistä suurin osa on naisia ja lapsia sekä vanhaa väkeä koska miehet ovat vielä rintamalla - ihan kuin karjalaisten tullessa 1940 ja toisen kerran vielä 1944. Silloin Suomi sijoitti siis omia kansalaisiaan kymmmenkertaisen määrän. Jaettiin maat ja asunnot. Tehtiin huoneenvuokralait, annettiin maata ja taloja rintamamiehille asuttaen ja jälleenrakentaen.


Ihmisiä oli tuolloin maailmassa pari miljardia, nyt meitä on yli neljä kertaa enemmän.

Maailma on sellainen nykyään, että ukrainalaisia on Suomessa ottanut osaa maan viljelykseemme joka vuosi ainakin 10 000-15 000 vuosi toisensa jälkeen, ilman heitä maataloutemme, marjatilat etunenässä ei tulisi toimeen. Ukrainalaiset kausityöntekijät ovat ahkeraa ja ammattitaitoista väkeä jotka ovat mukavia ihmisiä päätellen suosiosta mitä he nauttivat maatiloilla kausi kumppaneina ja perheystävinä tiloilla.

Suomessa on monella toimialalla työvoimapula, kausityöntekijät tulevat aloille, joilla on todennettu, että kotimainen työvoima ei riitä.


Suomalaiset työnantajat ottavat ukrainalaisia mielellään töihin, koska verrattuna vaikka Aasian maihin, maatalousvoittoisessa Ukrainassa viljellään samoja kasveja ja viljoja kuin Suomessa. Suomen ilmasto ei tule heille yllätyksenä.


FIKSUA VÄKEÄ

Ukraina on yksi maailman johtavia maatalousmaita ja Euroopan toiseksi suurin maa kahdeksan-kymmenen kertaa diasporan laskutavasta riippuen kuin Suomen koko väki.

He ovat maailman neljänneksi suurin tietotekniikan menestyjä ja heidän lukuisissa yliopistoissaan opiskelee 100 000 muunmaalaista.


Heihin kannattaa nyt käyttää koko Suomen kansan suurta sydäntä, vieraanvaraisuutta ja ottaa heidät mukaan suomalaisiin yhteisöihin, töihin ja hellään huomaan koska saamme siitä itsekin paljon.

Ukrainan asia on meidänkin asiamme, meidän on otettava heidät vastaan paljon paljon paremmin kuin mihin kykenemme kuusi vuotta sitten kaukaisempien vieraiden kanssa. Heitä ei saa jättää oman onnensa nojaan, vaan ottaa heti mukaan omaan elämäämme ja omiin porukoihimme lastentarhoista, kouluihin, naisten piireihin, työtekoon niin pelloille kuin osaajina digiaikaan - siksi aikaa kun on tarvis.


Ukrainalla on runsaat luonnonvarat ja suuri teollisuuden tuotantokapasiteetti. Maa on ollut merkittävä teräksen, vetureiden, rautatiekaluston ja lentokoneiden valmistaja. Ukrainassa on viljelysmaata enemmän kuin millään muulla maalla Euroopassa.sen elintarvikkeet ovat olleet maalle merkittävä vientituote.

IT-alan asiantuntijoita Ukrainassa on neljänneksi eniten maailmassa. Myös muilla aloilla on runsaasti korkeasti koulutettua työvoimaa ja kielitaitoa , itsenäistymisen jälkeen 6–7 miljoonaa ukrainalaista on muuttanut työn perässä ulkomaille.
Tämä diaspora on rahalähetyksillään tukenut Ukrainan kansantaloutta 12-15 milardin panoksella vuodesta toiseen.

Julkisuudessa ovat näkyneet tulevina työllistäjinä toistaiseksi marja- ja kasvitilat, mutta myös esimerkiksi Turkistarhoilla nahkoitusvaihe on lähes täysin ukrainalaisten hoidossa. Samoin monella sika- ja nautatilalla on työvaiheita, joita hoitavat pääasiassa ukrainalaiset. Ukrainalaisilla on hyvä maine ahkerina työntekijöinä.

Heidät pitää ottaa mukaan niin kaupunkien kuin kylien elämään. Kielen opettaminen on myös turvaa ja kuulumisen tunne seuraava askel.


Kotouttaminen pitää tehdä koko yhteisön toimesta eikä virkamiestyönä.

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja saapuja puolestaan hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja sekä (kieli)taitoja.

Se edellyttää kaksisuuntaista sitoutumista; sekä maahanmuuttajilta itseltään että vastaanottavalta yhteiskunnalta.


Ukrainan kriisillä on suuria vaikutuksia myös Suomessa asuvien ihmisten turvallisuuden tunteeseen, asenteisiin ja eri ryhmien väliseen vuorovaikutukseen.


On syytä ryhtyä heti toimenpiteisiin, joiden avulla vahvistetaan hyviä väestösuhteita jännitteisessä tilanteessa. Euroopan unionin päätös tilapäisen suojelun myöntämisestä ukrainan pakolaisille saattaa ajan kanssa aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden tunteita niiden keskuudessa, jotka ovat Suomessa joutuneet pitkään turvapaikkaprosessiin ja epävarmuuteen.


Keskustelua käydään onko EU-maiden voimakas reaktio ja toimenpiteet osoitus siitä, että Euroopassa tapahtuviin kauheuksiin vastataan voimakkaammin kuin kriiseihin Euroopan ulkopuolella. Näillekin tunteille on annettava mahdollisuus samalla kun käynnistää paikallisia dialogeja ja yhteisösovittelua.

Puuttumattomuus antaa vihapuheelle tilaa.
MAAILMAN LOPPUAKO TÄSSÄ VALMISTELLAAN?

Huominen ei näytä hyvältä.

Atomisota on taas vaihtoehto. Inflaatio laukkaa eli tavara kallistuu, energiakriisi on päällä, maailma ei ole hoitanut velkojaan, korot nousevat, pysähdystila; stagnaatio on tulollaan eli työttömyys, lama ja pysähdys alkoi. Luonto tekee hidasta mutta kiihtyvää kuolemaa. Kansainvaellukset ovat alkaneet myös Euroopassa. Hullut ja diktaattorit saavat taas sotia.


Seurauksena on, että sivilisaatiot romahtavat. Niin on käynyt läpi historian merkit ovat samat.

Omamme on nyt romahdustilassa. Kaikki uhkaa kaatua. Suurin syy tähän on, että maailmalla ei ole enää käsitystä ihmisen ja luonnon yhteydestä, kunnon kontrollia ja otetta talouteen ja yhteistyöhön, virtuaalitalous on ottanut vallan reaalitalouden kustannuksella ja ahneuden ajassa ja sivistys pyyhkiytyy tiehensä; piru on vallassa.

Rahan arvo ei perustu enää mihinkään vaan se on irronnut tuotantotalouden luvuista. Raha ja valta on kasaantunut pienelle eliitille…


Toimintaympäristön monimutkaisuus on mennyt niin pitkälle, että uudet panostukset kehitykseen tuottavat entistä vähemmän. Ihmiset on saatu pidettyä kamalla ja talouskasvulla tyytyväisinä, mutta kasvu on perustunut ilmaston pilaantumisen ja luonnon riistoon joka uhkaa ihmisen olemassaoloa lajina,, vanha maailma uhkaa tukehtua.

Meitä on liikaa.


Mikään ei tunnu riittävän kun hoemme jatkuvan kulutuksen ja ikuisen kasvun mantraa, vaikka kasvu on jo itsessään paradoksi maapallolla, jolla on kuitenkin vain rajalliset resurssit voimme hyvin koska ylikulutamme ilman vastuuta huomisesta maapallon luonnonvaroja.


ETUMME ON OTTAA HEIDÄT MUKAAN

Suomen menestys riippuu maamme yritysten kyvystä kansainvälistyä ja voimastamme estää ihmisen maailman loppuminen.

Siinä on isossa roolissa kansainvälisten osaajien palkkaaminen. Mikäli osaavaa työvoimaa ei ole tarjolla, yritysten kasvua ei tapahdu ja sillä on valtava vaikutus talouteen.

Suomalainen maatalous on riippuvainen ukrainalaisista työntekijöistä.

Korvaajia muista maista olisi tulossa, mutta työnantajat turvautuvat vuodesta toiseen ukrainalaisiin.


1 215 katselukertaa
Näyttökuva 2021-6-4 kello 19.36_edited.jpg