• Admin

Miten eläkeläisiä saadaan keikalle töihin?Nykyiset eläkeläiset ovat pääosin toiminta- kykyisiä ja aktiivisia toimijoita. Heidän panostaan tarvitaan hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi.

Heitä on keikkatyössä kymmenin tuhansin vapaaehtoistyössä puhumatta; omaishoidosta, mummuhommissa,sijaisina.


Toisin kuin esimerkiksi työttömillä, eläkeläisten työnteko ei vaikuta eläkkeeseen. Vanhuuseläkkeen ohella voi työskennellä rajoituksetta.

Kun talous tarvitsee työvoimaa ja julkinen talous verotuloja on eläkeläisten työllisyyden hyödyntäminen vapaaehtoisena tärkeää mahdolllisuus.

Kaksi tutkijaa esitti viime vuonna toimenpiteitä: JUSSI PYYKKÖNEN ja TOPIAS PYYKKÖNEN

"UUSI SUKUPOLVISOPIMUS" sisälsi monia ehdotuksia.


Tehdään myös Eläkeläisille kohdennettua työvoimapolitiikkaa ja -palveluita.

"Eläkeläisissä on paljon mahdollista työvoimaa. Suomalaisen työvoimapolitiikan ytimessä ovat olleet keski-ikäiset ja nuoret työttömät. Työvoimapulan iskiessä yhä voimakkaammin ktulisi kiinnittää huomios eläkeläisten työskentelymahdollisuuksiin.

Luodaan työnvälitystä harjoittaville yrityksille kannustimia houkutella toimintakykyi-siä ja -haluisia eläkeläisiä keikkatöihin.

Työnvälitysyrityksille voitaisiin maksaa bonuspalkkio sen mukaan, kuinka paljon ne kykenevät työllisyyttä parantamaan.


2. Helpotetaan eläkeläisten työntekoa alustatalouden kautta.

Eläkeläisten työnteon mahdollisuuksien kohentaminen vaatii täysin uudenlaista ajattelua, joka hyödyntää työnvälityksen uusia digitaalisia muotoja ja alustataloutta.

Jokainen kansalainen siirtyisi eläköityessään seniorien työvoimapooliin. Työnvälitystä tarjoavat yritykset voisivat hyödyntää poolia ja tarjota eläkeläisille työtilaisuuksia, joita eläkeläiset voisivat hyväksyä tai hylätä tilanteestaan riippuen.


KATSO VIDEO


KANNATTAVUUSTIETOA:

Keskivertoeläkeläinen maksaa 20 000 euron palkkatuloista veroa noin 4 150 euroa eläketuloista maksettavien verojen lisäksi. Palkkaa ja etuutta saanut sen sijaan maksaa samasta palkasta noin 1 800 euroa veroa ja pelkkää palkkaa saanut noin 770 euroa.

Sama määrä palkkatuloja johtaa siis hyvinkin erilaiseen verokertymään riippuen muista tuloista.

Siksi eläkeläisten työpanosta arvioidessa ei kannatakaan tuijottaa pelkkää palkkasummaa tai työllisten määrää.


Vuonna 2019 18–24-vuotiaiden palkkatuloja saaneiden määrä ja palkkatulojen summa olivat yli nelinkertaiset verrattuna 65–69 vuotiaisiin. Tästä huolimatta voidaan tietyin varauksin arvioida, että 65–69-vuotiaiden eläke- ja palkkatuloista kertyi enemmän veroa.

Eli vaikka nuoria oli töissä huomattavasti eläkeläisiä enemmän, kertyi ikääntyneiden potista enemmän verotuloja. Tätä selittää se, että pienistä tuloista ei vähennysten vuoksi tarvitse maksaa veroja.

On lisäksi syytä pitää mielessä, että laskelmassa 65–69-vuotiaiden verotuloista noin puolet kertyy pelkästään eläkkeistä (noin 239 miljoonaa euroa).

Tilastojen pohjalta voidaan tehdä harjoituslaskelmia eläkeläisten työssäkäynnin yleistymisen verovaikutuksista. Jos työssäkäyvien eläkeläisten määrä kasvaisI 60 000:lla ja he tekisivät töitä yhtä paljon kuin ikätoverinsa, kertyisi palkkatuloista verotuloina noin 240 miljoonaa euroa.

LÄHDE: JUSSI PYYKKÖNEN ja TOPIAS PYYKKÖNEN

UUSI SUKUPOLVISOPIMUS- Eläkeuudistus, joka pelastaa julkisen talouden

2021 EVA


1 777 katselukertaa
Näyttökuva 2021-6-4 kello 19.36_edited.jpg

LIITY

KOLMAS ELÄMÄ  POSTITUSLISTALLE

TILAA UUTISKIRJE NIIN TIEDÄT kun uutta ilmestyy

KOLMAS  ELÄMÄ kirjan kansi
FACEBOOKISSA:
Näyttökuva 2021-2-11 kello 11.04.13.png
Näyttökuva 2020-10-5 kello 15.16.32.png
   Keskustele, kommentoi, debatoi, ota osaa!                             
Viimeisimmät