• Admin

Tutkimme asian: YRITYKSET OTTAVAT MIELELLÄÄN IHMISIÄ ELÄKKEELTÄ TÖIHIN

Päivitetty: 8. kesäk. 2021


Eläkeläisten ja yritysten toiveet työllistymisestä kohtaavat yllättävän hyvin, yritykset kokevat eläkeläisen palkkaamisen hyödyllisenä.

Eläkeliitto ja Suomen Yrittäjät tekivät tammikuussa 2021 kyselyn yrityksille eläkkeellä olevien henkilöiden mahdollisuuksista työskennellä pk-yrityksissä. Kyselyllä tarkasteltiin niin nykytilannetta kuin tulevaisuuttakin. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien henkilöiden mukana koetaan yrityksestä lähtevän merkittävästi tietoa ja osaamista pois. Pk-yrityksistä tätä mieltä on 52 prosenttia.


TUTKIMUS KERTOO:


Eläköityminen tulevan viiden vuoden aikana tulee olemaan merkittävää, sillä yli 60 prosenttia yrityksistä ilmoitti henkilöstöään siirtyvän vanhuuseläkkeelle.

Suomalaisten pk-yritysten asenne eläkeläisten työllistämiseen on erittäin myönteinen.

Kysyttäessä yrittäjän mielipidettä väittämästä ”Ovatko eläkeläiset tarpeellinen ja joustava

työvoimareservi?” myönteisesti vastasi kolme neljästä; 77 prosenttia yrityksistä.


Julkisuudessa on epäilty, että eläkeläisten työ vie työpaikkoja nuorilta, mutta yritykset eivät koe eläkeläisten palkkaamisen vievän töitä nuoremmilta. Selvä enemmistö yrittäjistä on tätä mieltä.


Valtaosa yrityksistä (yli 60 %) ilmoittaa mieluiten palkkaavansa eläkeläisen osa-aikatyöhön tai määräaikaiseen työhön (projektit, keikkatyöt, sijaisuudet). Tämä vastaa hyvin myös eläkeläisten omia toiveita työnteon muodoista, myös 74 prosenttia eläkeläisistä ilmoitti halukkuutensa tehdä nimenomaan osa-aika- tai määräaikaisia töitä.

Yritysten mielestä kokoaikaisen työn tarjoaminen on selkeästi vähemmän kiinnostavaa, sillä 13 prosenttia vastanneista on valmis palkkamaan eläkeläisiä kokoaikatyöhön.

Kolmannes on jo ottanut eläkeläisiä töihin

Tutkimuksen yrityksistä 33 prosenttia on palkannut vanhuuseläkkeellä olevia töihin edellisen 24 kuukauden aikana. Puolet yrityksistä on palkannut omasta yrityksestä eläköityneen henkilön ja puolet yrityksistä on palkannut muualta.


Työtä vanhoille on luvassa jatkossakin: 74 prosenttia yrityksistä ilmoittaa olevansa halukas työllistämään eläkkeellä olevia henkilöitä yritykseensä tulevaisuudessa.

Yrityksen koko vaikuttaa palkattujen eläkeläisten määrään. Yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä 42 prosenttia on palkannut eläkkeellä olevia henkilöitä yritykseensä viimeisen kulununeen 2 vuoden aikana, kun alle 10 henkilöä työllistävistä yritysten osalta luku on 29 prosentti

Yritykset palkkaisivat mieluiten (64 %) eläkkeellä olevan henkilön tämän suorasta omasta yhteydenotosta. Toiseksi mieluisin (55 %) tapa palkata on omien entisten työntekijöiden palkkaaminen.
 
Eläkkeeltä töihin – kokemus käyttöön ja talous kuntoon (2020–2022) on Eläkeliiton elokuussa 2020 käynnistämä kehittämishanke. Hankkeen tavoitteet ovat eläkeläisköyhyyden vähentäminen ja eläkeläisten hyvinvoinnin lisääminen.

Hankkeessa rakennetaan keinoja työpaikkojen monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ikääntyneiden kansalaisten työkokemuksen ja hiljaisen tiedon paremmaksi hyödyntämiseksi suomalaisessa työelämässä.


1 515 katselukertaa
Näyttökuva 2021-6-4 kello 19.36_edited.jpg

LIITY

KOLMAS ELÄMÄ  POSTITUSLISTALLE

TILAA UUTISKIRJE NIIN TIEDÄT kun uutta ilmestyy

KOLMAS  ELÄMÄ kirjan kansi
FACEBOOKISSA:
Näyttökuva 2021-2-11 kello 11.04.13.png
Näyttökuva 2020-10-5 kello 15.16.32.png
   Keskustele, kommentoi, debatoi, ota osaa!                             
Viimeisimmät